De manier waarop ouders omgaan met meningsverschillen en ruzies kan het gedrag van hun kinderen sterk beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek waarop Willemijn van Eldik op 30 september promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van Eldik maakte voor haar onderzoek onder meer gebruik van twee grootschalige studies: een steekproef onder 475 Vlaamse gezinnen en een onderzoek onder 279 Amerikaanse families, die respectievelijk twintig jaar en drie jaar lang zijn gevolgd. Ze keek daarbij of verschillende conflictvormen tussen ouders, zoals verbale agressie en conflictvermijdend gedrag, samenhangen met probleemgedrag bij kinderen.

Van Eldik vond dat de wijze waarop ouders met meningsverschillen omgaan van grote invloed kan zijn op kinderen, welke leeftijd ze ook hebben. Zo laten kinderen meer agressief en depressief gedrag zien wanneer ouders verbale of fysieke agressie gebruiken. Opvallend is dat het een even grote negatieve invloed op kinderen heeft wanneer het ouders niet meer lukt over meningsverschillen te praten en ze tegen elkaar zwijgen.

Andersom blijkt dat het gedrag van kinderen ook invloed heeft op de relatie tussen ouders. Zo kan agressief gedrag van kinderen leiden tot een slechtere partnerrelatie. Daarentegen zijn ouders van adolescenten die depressief gedrag vertonen, minder agressief bij conflicten.

Om de ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden en probleemgedrag te voorkomen, geeft Van Eldik jeugdhulpverleners het advies om in preventiegezinsprogramma’s en jeugdinterventies voldoende aandacht te besteden aan de relatie tussen ouders.

Het boek ‘Ruziemaken, een hele kunst’ van auteur Inge Marit-Wielinga helpt hierbij.

Voor meer informatie over het boek klik op deze link

Ruziemaken, een hele kunst

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam