gifted@248 LENTE 2024

11.50

In het lentenummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Interview met Eleonoor van Gerven
Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) voert in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met partners uit het hb-veld het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid uit. Een gesprek met de programmamanager van het kenniscentrum, Eleonoor van Gerven.
Ze vertelt dat ze eigenlijk per toeval in de wereld van hoogbegaafdheid terecht is gekomen.

Kom maar op mijn schouders staan
Ouders en leerkrachten weten hoe lastig het soms is om een hoogbegaafd kind te herkennen én de juiste begeleiding te bieden. Maar als je een kind bent met een migratieachtergrond of je groeit op in slechte economische omstandigheden of je ouders kennen het Nederlandse schoolsysteem niet, dan kan de puzzel nog een stuk lastiger zijn. Met een aantal portretten wil Leonieke Boogaard mensen belichten die onder die omstandigheden zijn opgegroeid en nu proberen het verschil te maken voor de generatie die na hen komt. Deze keer gaat zij in gesprek met Sima Daoud, oprichter en directeur van stichting iQ+.

Robots voor kinderen met autisme
Wat is er in de loop van de tijd al veel gespeculeerd, onderzocht en geschreven over autisten. In de loop van de tijd zijn er ook steeds meer hulpmiddelen voor ze bedacht, zoals robots. In dit artikel gaan we kijken naar de mogelijke betekenis daarvan voor autistische kinderen.

gifted kids
In deze editie een interessant werkstuk over dolfijnen geschreven door Saskia.

Wil je ook een werkstuk aanleveren voor gifted kids? Mail dan naar administatie@248media.nl

7 op voorraad

Beschrijving

Beschrijving

In het lentenummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Interview met Eleonoor van Gerven
Het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) voert in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met partners uit het hb-veld het Kenniscentrum Hoogbegaafdheid uit. Een gesprek met de programmamanager van het kenniscentrum, Eleonoor van Gerven.
Ze vertelt dat ze eigenlijk per toeval in de wereld van hoogbegaafdheid terecht is gekomen.

Kom maar op mijn schouders staan
Ouders en leerkrachten weten hoe lastig het soms is om een hoogbegaafd kind te herkennen én de juiste begeleiding te bieden. Maar als je een kind bent met een migratieachtergrond of je groeit op in slechte economische omstandigheden of je ouders kennen het Nederlandse schoolsysteem niet, dan kan de puzzel nog een stuk lastiger zijn. Met een aantal portretten wil Leonieke Boogaard mensen belichten die onder die omstandigheden zijn opgegroeid en nu proberen het verschil te maken voor de generatie die na hen komt. Deze keer gaat zij in gesprek met Sima Daoud, oprichter en directeur van stichting iQ+.

Robots voor kinderen met autisme
Wat is er in de loop van de tijd al veel gespeculeerd, onderzocht en geschreven over autisten. In de loop van de tijd zijn er ook steeds meer hulpmiddelen voor ze bedacht, zoals robots. In dit artikel gaan we kijken naar de mogelijke betekenis daarvan voor autistische kinderen.

gifted kids
In deze editie een interessant werkstuk over dolfijnen geschreven door Saskia.

Wil je ook een werkstuk aanleveren voor gifted kids? Mail dan naar administatie@248media.nl

Bronvermelding Gifted@248 LENTE 2024

Bronvermelding Gifted@248 LENTE 2024

Referenties
Bluemink, C., Jenniskens, T., Van Langen, A., Leest, B., & Wolbers, M. (2022). Onderpresteren in het Nederlandse basisonderwijs anno 2021.

Brighouse, H., Ladd, H. F., Loeb, S., & Swift, A. (2018). Educational goods: Values, evidence, and decision-making. University of Chicago Press.

Buttaro, A., Jr., & Catsambis, S. (2019). Ability Grouping in the Early Grades: Long-Term Consequences for Educational Equity in the United States. Teachers College Record, 121(2).

Gerritsen, S. L., Poorthuis , A. M. G., Bakx , A., & Hornstra , L. (2023). (Not) swimming with the big fish: Primary school students’ competence satisfaction and frustration in high ability pull out classes. Contemporary Educational Psychology, 73, https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2023.102171

Golle, J., Schils, T., Borghans, L., & Rose, N. (2022). Who Is Considered Gifted From a Teacher’s Perspective? A Representative Large-Scale Study. Gifted Child Quarterly, 67(1), 64-79. https://doi.org/10.1177/00169862221104026

Mathijssen, A. S., Feltzer, M. J., & Hoogeveen, L. (2018) Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: A literature review and a theoretical framework. Psychological Test and Assessment Modeling, 60, (4), 493-515.

Mijs, J. J. B. (2016). The Unfulfillable Promise of Meritocracy: Three Lessons and Their Implications for Justice in Education. Social Justice Research, 29(1), 14-34. https://doi.org/10.1007/s11211-014-0228-0

Olszewski-Kubilius, P., & Corwith, S. (2018). Poverty, academic achievement, and giftedness: A literature review. Gifted Child Quarterly, 62(1), 37-55.

Van Hoogdalem, A., & Bosman, A. M. (2023). Intelligence tests and the individual: Unsolvable problems with validity and reliability. Methodological Innovations, 20597991231213871.

Van den Bergh, L. (2020). Afstemmen op diversiteit in de klas. De ontwikkeling van een passend professionaliseringspalet voor leraren.

Van Vijfeijken, M. (2023). Primay school teachers’ attitudes and agency regarding social justice, fair differentiation, and educational equality. Proefschrift. Radboud Universiteit.

Van Weerdenburg, M., Emans, B., Kabki, M., & Poelman, M. (2019). De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren (CCL): Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek. https://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/publicatie/4592-de-uitstroom-van-het-centrum-voor-creatief-leren

White, S., Graham, L., & Blaas, S. (2018). Why do we know so little about the factors associated with gifted underachievement? A systematic literature review. Educational Research Review, 24, 55-66.

Andere suggesties…

X