Op deze pagina staan de bronmeldingen van de artikelen uit gifted@248

gifted@248 zomer 2024

Filosoferen en schaken op school – Ben Daeter

Bronnen:

(1).

Hymer, B. (2012). P4C Pocketbook. Alresford.

Hymer, B. (2020). Chess improvement. It’s all in the mindset. Carmarthen: Crown House Publishing.

Hymer, B. Professor Barry Hymer reviews ‘The human factor in chess’. By ChessBase.

Hymer, B. (2021). The science of learning. Chessable.blog.

Hymer, B., & M. Gershon (2017). Growth mindset pocketbook. Goes: Bazalt Educatieve uitgaven.

Hymer, B. (2017). Gifted and talented learners. Creating a policy for inclusion. David Fulton Publishers.

Een andere nuttige publicatie: Bartels, R., & M. van Rossum (2009). Filosoferen doe je zo. Band 1. Groep 1 t/4. Leidraad voor de basisschool. Eindhoven: Damon (er zijn ook andere banden en een docentenboek).

 

(2).

Lipman, H. (oorspr. 1971; 1984). Harry Stottlemeier’s Discovery. Rowman & Littlefield.

Revised edition (1974). Eric Institute of Education.

Lipman, M. (oorspr. 1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia: Temple University Press.

Lipman, M. (oorspr. 1988). Philosophy goes to school. Philadelphia: Temple University Press.

Rowson, J. (2020). De juiste zet. Wat schaken je leert over het leven. Atlas Contact.

gifted@248 zomer 2024
Hoogbegaafd, onbegrepen en beschadigd: Bespiegelingen uit de klinische praktijk – door Ton Gofers, Mia Frumau-van Pinxten en Fenne Frumau

 

Bronnen:

APA (2014). Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM-5). Nederlandse

vertaling van Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th Edition. Arlington: American Psychiatric Association.

Bergold, S., Hastall, M. R., & Steinmayr, R. (2021). Do Mass Media Shape Stereotypes

About Intellectually Gifted Individuals? Two Experiments on Stigmatization Effects From

Biased Newspaper Reports. Gifted Child Quarterly, 65(1), 75–94.

https://doi.org/10.1177/0016986220969393

Brown, M. (2016). Series: Working effectively with gifted adults. Unpublished manuscript.

 

David, H. (2021) The conditions for establishing a therapeutic alliance between de counselor

and de gifted client. Journal of Gifted Education and Creativity, 8(1), 23-32.

Espelage, Dorothy L & King, Matthew T. (2018). Bullying and the gifted. Pfeiffer, Steven I [Ed],

Shaunessy-Dedrick, Elizabeth [Ed], Foley-Nicpon, Megan [Ed]. APA handbook of giftedness

and talent. Washington, DC, US: American Psychological Association, US; pp. 659-669. pp. xxi

  1. https://doi.org/10.1037/0000038-043.

Felitti, J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Kos, M.P. & Marks. J.S. (1998).  Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death  in Adults: The Adverse  Childhood Experiences(ACE). American Journal of Preventive Medicine. 14(4).

Frumau, M. (2022). Hoogbegaafdheid: emotionele ontwikkeling bij kinderen en (jong)volwassenen.

Toolbox voor de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.

Frumau-van Pinxten, W.L., Derksen, J.J.L., & Peters, W.A.M. (2023). The psychological world of highly

gifted young adults: a follow-up study. Trends in Psychology, 1-27. Doi:https://doi.org/10.1007/s43076-023-00313-8

Garbarino, J., & deLara, E.  (2003).  And words can hurt forever. How to protect adolescents from bullying, harassment, and emotional violence. NJ: Free Press.

Hooley, Jill.M. & Gotlib, Ian,H. (2000). A diathese-stress conceptualization of expressed emotion and clinical outcome. Applied & Preventive Psychology, 9. 135-151.

Horeweg, A., & Hoogerheide, N. (2019). Schooltrauma. Wat is het en hoe ga je er mee om? LBBO  Beter Begeleiden, 9, 12–16.

Huntjens, R., Wessel,W.,Bachrach, N., Eidhof,M., Hoeboer, C., Lommen, M,. Matthijssen, S., Mooren,

T., Schoorl, M & van Minnen, A. (2023). Traumagerelateerde klachten: Een aantal populaire behandelingen onder de loep genomen. Gedragstherapie: Tijdschrift voor gedragstherapie & cognitieve therapie. 56(1). 3-32.

van der Kolk, B.: Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende  ervaringen. Eeserveen, Uitgeverij Mens!. 2016.Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Lundstrom, K. (2014). The role of lived familial experiences in the underachievement of gifted female

adults who are members of mensa: A qualitative interview study (Order No. 3680890). . (1654787708). Retrieved from
https://ru.idm.oclc.org/login?url=https://www.proquest.com/dissertations-theses/role-lived-familial-experiences-underachievement/docview/1654787708/se-2

Mallatt Grow, Cynthia S. (2020). The trauma of the gifted child. Dissertation Abstracts International:

Section B: The Sciences and Engineering, 81(10-B)No Pagination Specified. Retrieved from http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc19&NEWS=N&AN=2020-31776-067.

Martinez-Monteagudo, Angela, Martinez-Monteagudo, Maria Carmen & Delgado, Beatriz. (2023).

School bullying and cyberbullying in academically gifted students: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 71 1-12. https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101842

Miller S., 2021, https://youtu.be/UY5EZkO9oHo?feature=shared.

Perry, B. D., & Winfrey, O. (2021). Wat is je overkomen? Gesprekken over trauma, veerkracht en  herstel. Spectrum.
Peterson, J.S. (2006). Bullying and the gifted: Victims, perpetrators, prevalence, and effects. Gifted Child Quarterly, 50(2), 148-168.

Peterson, J.S. (2014). Giftedness, trauma, and development: A qualitative, longitudinal case study.

Journal for the Education of the Gifted, 37(4) 295-318. https://doi.org/10.1177/0162353214552564

Webb, J. T. , Amend, R. A., Beljan, P., Webb, N. E., Kuzujanakis, M., Olenchak, F.R. & Goerss, J. (2020).

Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid. Onderscheid en overlap met bijkomende (psychische) problematiek. Uitgeverij Koninklijke van Gorcum.

Wood, V., & Laycraft, K. (2020). How can we better understand, identify, and support highly gifted and profoundly gifted students? A literature review of the psychological development of highly-profoundly gifted individuals and overexcitabilities. Annals of  Cognitive Science, 4(1).

Yermish, A. (2010). Cheetahs on the couch: Issues affecting the therapeutic working alliance with clients who are cognitively gifted. ProQuest Dissertations and Theses Database. (UMI

  1. 3415722)

gifted@248 lente 2024

Succesvol professionaliseren op het terrein van hoogbegaafdheid: Waar kunnen leraren rekening mee houden en wat werkt (niet)?

Bronnen

  • Dood, C., Gubbels, J., Hornstra, L., Diepstraten, L. & Bakx, A. (2022). Literatuurstudie naar effectieve professionaliseringsactiviteiten voor leraren. Expertisecentrum Nederlands/ Radboud Universiteit RATiO.
  • Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers’ professional development: Toward better conceptualizations and measures. Educational researcher, 38(3), 181-199.

gifted@248 winter 2023/2024

Vergelijkend onderzoek naar de motivatie in de plusklas en de reguliere klas

Bronnen

Garn, A. C., & Jolly, J. L. (2014). High ability students’ voice on learning motivation. Journal of Advanced Academics, 25(1), 7–24
Kim, M. (2016). A meta-analysis of the effects of enrichment programs on gifted students. Gifted Child Quarterly, 60(2), 102–116
Laine, S., & Tirri, K. (2016). How Finnish elementary school teachers meet the needs of their gifted students. High Ability Studies, 27(2), 149–164
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary educational psychology61, 101860.
Stevens, L. (2010). Pedagogische Tact. Egoscoop, 14, 4, 5-7.
Stroet, K., Opdenakker, M.-C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65–87.
Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education. Psychological Science in the Public Interest, 12(1), 3–54.
Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. Motivation and Emotion, 44(1), 1–31

Bronnen herfst 2023
Artikel: Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Binnen scholen is de bewustwording gegroeid ten aanzien van de noodzaak om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen. Er lopen al veel initiatieven op de scholen in regio Tilburg, en tegelijkertijd was er ook de behoefte aan (nog) meer duidelijkheid en eenduidigheid met betrekking tot het aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. | door Linda van Elderen, Femke Janssen, Daniëlle Goos, Nathalie Zwijsen, Aline van Stiphout

Literatuur

Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland. (2021). Met zorg aangepakt. Top 600, 10 jaar met zorg aangepakt. Gemeente Amsterdam.

Amghar, K. (2019). Van Radicaal naar Amicaal. Polarisatie en radicalisering bespreekbaar maken in wijk en klas. Uitgeverij Coutinho B.V.
Bosman, I. et al. (2020, oktober). Talentontwikkeling meisjes en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het VO. SWV Amsterdam-Diemen VO.
El Hadioui, I. (2011). Hoe de straat de school binnendringt – Denken vanuit de pedagogische driehoek van de thuiscultuur, de schoolcultuur en straatcultuur. Uitgeverij van Gennep B.V.
El Hadioui, I. (2022). Grip op de mini-samenleving – Over de zoektocht van leerlingen en professionals naar gelijke kansen in een stedelijke schoolcultuur. Uitgeverij Van Gennep B.V.
Jensen, E. (2020). Ieder kind kansrijk! Lesgeven aan leerlingen die opgroeien in armoede. Bazalt.

Koenderink, T. (2015). Talentbeleid en klassenmanagement in de praktijk. Handboek voor het vormgeven van talentbeleid op de basisschool. Novilo.
Ministerie van Algemene Zaken. (2021, 30 juni). Afscheid van westers en niet-westers: naar meervoudige indelingen van herkomstgroepen. Policy Brief
| WRR.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2021, april). De staat van het onderwijs 2021. Rijksoverheid.

Paulle, B. (2013). Toxic Schools. High poverty education in New York and Amsterdam. The University of Chicago.
Rutgers, E.A. (2022). Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Een onderzoek in de praktijk. Novilo.
Stammes, D. (2007). Mees ik vast. Verhalen en lessen van een leraar op een zwarte school. Atlas Onderwijs Groep. Universiteit Utrecht. (2019, juni). Etnische segregatie in het Nederlandse basisonderwijs – Een interdisciplinair onderzoek.
Docu-series en podcasts
Alders, S. (redacteur). (2021). De publieke tribune. Deel 3. Kansenongelijkheid is geen randstedelijk probleem [documentairereeks]. Human.
Amelink, A. (podcastmaker). (2022). Ieder talent telt. 4 delen. [podcast]. Gelijke kansen alliantie.

Amghar, K. (Regisseur). (2021). Karim pakt zijn kans.4 delen [documentairereeks]. Human.
Gould, E. & Sylbing, S. (regisseur). (2020). Klassen.7 delen. [documentairereeks]. Human.
Jonk, A., Wat te doen aan segregatie? Uitwegen uit een taaie kwestie gezocht. Research ED Nederland. YouTube. Geraadpleegd op 5 februari 2021.

Speth, M. (Regisseur). (2021). Herr Bachmann und seine Klasse. [documentaire]. Maria Speth.
Van der Aa, E. (2022, 11 mei). Culturele uitjes belangrijk voor prestaties op school – Meer geld nodig voor activiteiten buiten school tegen ongelijke kansen. De Stentor.
Persoonlijke communicatie
Argyle, S. Rivers International School – Arnhem, persoonlijke communicatie, 17 maart 2021.
Bekker, C. Onze Wereld – Den Haag, persoonlijke communicatie, 15 maart 2022.
Bekker, C. Onze Wereld – Den Haag, persoonlijke communicatie, 3 februari 2021.
Braams, T. De onderwijspsycholoog – Zutphen, persoonlijke communicatie, 5 maart 2021.
Franck, I. Stanislas College – Delft, persoonlijke communicatie, 5 &12 april 2022.
Habets, R. De Testpsycholoog – Amsterdam, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021.
Habets, R. De testpsycholoog – Amsterdam, persoonlijke communicatie, 14 oktober 2021.
Hovinga, F. Scaliq psychometrics – Zeist, persoonlijke communicatie, 14 april 2021.
Kakisina, M. Nederlands instituut van psychologen – Utrecht, persoonlijke communicatie, 26 februari 2021.
Snijders, E. Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen – Utrecht, persoonlijke communicatie, 26 februari 2021. Stammes, D. Resultaat uit inzicht – Delft, persoonlijke communicatie, 29 september 2021.
Van Dantzig, I. Rivers International School – Arnhem, persoonlijke communicatie, 24 maart 2021.
Van den Brekel, C. De Schakel – Heerlen, persoonlijke communicatie, 18 mei 2021.
Van der Sluys, L. Eerde International School – Eerde, persoonlijke communicatie, 31 maart 2021.
Van der Waarde, B. orthopedagogiek van waarde – Arnhem, persoonlijke communicatie, 19 januari 2021.
Van Es, J. E. De Waerdenborch – Holten, persoonlijke communicatie, 21 mei 2021.
Van Oosten, A. Stanislas College – Delft, persoonlijke communicatie, 27 oktober 2021.
Varashk, G. Centraal Bureau voor Statistiek, persoonlijke communicatie, 9 maart 2022.
Walet, M. Brede School Academie – Utrecht, persoonlijke communicatie, 27 januari 2021.