Gifted@248 ZOMER 2021

10.50

In dit zomernummer 2021 o.a.
Interview met Diederik Jekel
Diederik won in april van dit jaar de Mensa Fonds Impact Award. Hij is een snelle denker en spraakwaterval, levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Dat doet hij door wetenschap begrijpelijk te maken en het nut ervan over te brengen. Een groot inlevingsvermogen in de ander, zijn luisteraars en lezers, is daarbij zeer behulpzaam. Zo ook zijn onstuitbare enthousiasme: ‘Er is vrijwel niets dat ik níet interessant vind!’

Reflexintegratie, extra ondersteuning bij basisonveiligheid
Kalmeren van lichaam en brein door reflexintegratie | door Margriet Schouten

Kansenongelijkheid kun je oplossen!
De campagne ‘De vele gezichten van hoogbegaafdheid’ wil bereiken dat er meer aandacht komt voor het feit dat hoogbegaafdheid ook een rol kan spelen bij mensen met een migratieachtergrond. Sima de Bruyn-Daoud (Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (Koepel Hoogbegaafdheid) willen met deze campagne de vele verschillende gezichten van hoogbegaafdheid laten zien, de verschillende stemmen laten horen en de vele verhalen vertellen zodat er meer bewustwording ontstaat.

Thematische opdrachten ‘Architectuur’ voor kinderen door Martin van Delden

 

Uitverkocht

Interview met Diederik Jekel
Diederik won in april van dit jaar de Mensa Fonds Impact Award. Hij is een snelle denker en spraakwaterval, levert graag een bijdrage aan een betere wereld. Dat doet hij door wetenschap begrijpelijk te maken en het nut ervan over te brengen. Een groot inlevingsvermogen in de ander, zijn luisteraars en lezers, is daarbij zeer behulpzaam. Zo ook zijn onstuitbare enthousiasme: ‘Er is vrijwel niets dat ik níet interessant vind!’

Fotograaf Michel Molder

Extra ondersteuning bij basisonveiligheid
Kalmeren van lichaam en brein door reflexintegratie | artikel geschreven door Margriet Schouten
Onderpresteren komt vaak voor bij hoogbegaafde (hb) leerlingen. Hoogbegaafde leerlingen die tevens hooggevoelig zijn ontwikkelen gemakkelijker een fixed mindset, faalangst en een lager zelfbeeld. Het cognitieve brein en het willen/kunnen speelt daarbij ook een grote rol. Het brein gaat vaak sneller dan dat het lichaam wil, waardoor de ontwikkeling asynchroon verloopt. Daarnaast gebruiken hb-kinderen in veel gevallen alle zintuigen zoals horen, zien en voelen. Doordat ze al deze prikkels ervaren, noemen we ze hooggevoelig. Hoogbegaafde, hooggevoelige leerlingen voelen dat ze anders zijn en ervaren hierdoor vaak dat ze er niet echt bij horen. Ze laten in veel gevallen ook ander gedrag zien: van agressief (fight) naar het zich onzichtbaar maken en terugtrekken (flight of freeze). Dit geeft een onaangenaam gevoel en het behoeft geen uitleg dat dit de cognitieve prestaties negatief kan beïnvloeden.

Kansenongelijkheid kun je oplossen!
De campagne De vele gezichten van hoogbegaafdheid wil bereiken dat er meer aandacht komt voor het feit dat hoogbegaafdheid ook een rol kan spelen bij mensen met een migratieachtergrond. Sima de Bruyn-Daoud (Stichting iQ+) en Leonieke Boogaard (Koepel Hoogbegaafdheid) willen met deze campagne de vele verschillende gezichten van hoogbegaafdheid laten zien, de verschillende stemmen laten horen en de vele verhalen vertellen zodat er meer bewustwording ontstaat.

Thematische opdrachten ‘Architectuur’ voor kinderen door Martin van Delden
De GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Architectuur’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

In deze editie van Gifted@248 een drietal opdrachten die passen bij het thema ‘Architectuur’.

Extra informatie

Jaargang :

8e jaargang

X