Gifted@248 LENTE 2021

10.50

Dit lentenummer verschijnt rond 21 maart 2021.

Gifted@248 LENTE 2021 verschijnt rond 21 maart 2021

In het lentenummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Het paard als brug naar emotie
Van cognitie naar ervaren en reflectie: een casus uit de praktijk van de contextuele paardentherapie (CPT)
Door Laura’s gedragsproblemen lag een groot gedeelte van Hesther’s behandelfocus op de omgang met haar emoties en de relatie met haar omgeving. Pas in de gezinsweek werd duidelijk dat ze zich veel zorgen maakte om haar moeder. In combinatie met haar verbaal hoge woordenschat, nieuwsgierige en onderzoekende houding en haar woede-uitbarstingen ging er bij Hesther een lampje branden. Ook de ouders hadden al zo hun vermoeden, mede door Laura’s snelle overprikkeling.
Na de CPT lukt het Laura om een gedeelte van een IQ-test te maken. De innerlijke veiligheid bij de paarden heeft ze geïnternaliseerd. En wat blijkt? Laura is hoogbegaafd.

Hoogbegaafde puber zijn in deze coronatijd
Van overlevingsstrategie naar voelen?Het sociale aspect waar je normaal gesproken op school mee te maken krijgt, is door de coronacrisis weggevallen. Jongeren zitten veelal hele dagen thuis achter hun laptop, komen relatief maar weinig buiten, hebben minimaal vertier en sporten ook niet veel. Onder normale omstandigheden is het voor het puberbrein al lastig om zich aan regels en verboden te houden en discipline op te brengen om de les van de docent serieus te volgen. Als je dan ook nog eens hoogbegaafd bent, kan deze tijd extra zwaar vallen en de levenslust verminderen.

Hoogbegaafden denken diepzinnig, kijken op een andere manier naar de wereld en willen antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de essentie van het leven. Ze proberen te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, maar het frustreert hen dat veel van hun vragen niet naar tevredenheid kunnen worden beantwoord.

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen
Samenwerking tussen praktijk en wetenschap
De klassen zijn groot en de diversiteit in een klas is vaak enorm. Dat maakt het voor leerkrachten uitdagend om onderwijs op maat te bieden aan ieder kind. Vaak is er wel aandacht voor kinderen met leerproblemen, maar het signaleren en passend begeleiden van (hoog)begaafde kinderen is nog niet overal optimaal. De onderzoekswerkplaats POINT verbindt de wetenschap met de praktijk, om ook voor (hoog)begaafde kinderen het onderwijs te verbeteren.

Thematische opdrachten ‘Feesten en vieringen’ voor kinderen door Martin van DeldenDe GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Feesten en vieringen’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

In deze editie van Gifted@248 een drietal opdrachten die passen bij het thema ‘Feesten en vieringen’.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

Uitverkocht

Beschrijving

Beschrijving

Gifted@248 LENTE 2021 verschijnt rond 21 maart 2021

In het lentenummer van gifted@248, dat deze maand zal verschijnen, komen weer uiteenlopende onderwerpen aan bod die te maken hebben met (hoog)begaafdheid.

Het paard als brug naar emotie
Van cognitie naar ervaren en reflectie: een casus uit de praktijk van de contextuele paardentherapie (CPT)
Door Laura’s gedragsproblemen lag een groot gedeelte van Hesther’s behandelfocus op de omgang met haar emoties en de relatie met haar omgeving. Pas in de gezinsweek werd duidelijk dat ze zich veel zorgen maakte om haar moeder. In combinatie met haar verbaal hoge woordenschat, nieuwsgierige en onderzoekende houding en haar woede-uitbarstingen ging er bij Hesther een lampje branden. Ook de ouders hadden al zo hun vermoeden, mede door Laura’s snelle overprikkeling.
Na de CPT lukt het Laura om een gedeelte van een IQ-test te maken. De innerlijke veiligheid bij de paarden heeft ze geïnternaliseerd. En wat blijkt? Laura is hoogbegaafd.

Hoogbegaafde puber zijn in deze coronatijd
Van overlevingsstrategie naar voelen?Het sociale aspect waar je normaal gesproken op school mee te maken krijgt, is door de coronacrisis weggevallen. Jongeren zitten veelal hele dagen thuis achter hun laptop, komen relatief maar weinig buiten, hebben minimaal vertier en sporten ook niet veel. Onder normale omstandigheden is het voor het puberbrein al lastig om zich aan regels en verboden te houden en discipline op te brengen om de les van de docent serieus te volgen. Als je dan ook nog eens hoogbegaafd bent, kan deze tijd extra zwaar vallen en de levenslust verminderen.

Hoogbegaafden denken diepzinnig, kijken op een andere manier naar de wereld en willen antwoorden op vragen over bijvoorbeeld de essentie van het leven. Ze proberen te begrijpen wat er in de wereld gebeurt, maar het frustreert hen dat veel van hun vragen niet naar tevredenheid kunnen worden beantwoord.

Passend onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen
Samenwerking tussen praktijk en wetenschap
De klassen zijn groot en de diversiteit in een klas is vaak enorm. Dat maakt het voor leerkrachten uitdagend om onderwijs op maat te bieden aan ieder kind. Vaak is er wel aandacht voor kinderen met leerproblemen, maar het signaleren en passend begeleiden van (hoog)begaafde kinderen is nog niet overal optimaal. De onderzoekswerkplaats POINT verbindt de wetenschap met de praktijk, om ook voor (hoog)begaafde kinderen het onderwijs te verbeteren.

Thematische opdrachten ‘Feesten en vieringen’ voor kinderen door Martin van DeldenDe GiftEd-opdrachten passen deze keer in het thema ‘Feesten en vieringen’ en zijn ontwikkeld door Martin van Delden voor leerlingen in de midden- en bovenbouw van de basisschool. Ze kunnen worden gebruikt als klassikale opdrachten in een HB-klas of een plusklas, maar ze zijn ook geschikt voor individuele leerlingen die naast het reguliere schoolaanbod thuis of op school extra uitdaging nodig hebben. Bij de opdrachten worden de doelgroep, de benodigdheden en de doelen beschreven. Ondersteuning door een leerkracht of begeleider is bij sommige onderdelen gewenst aangezien er een groot beroep wordt gedaan op onderzoeks- en verwerkingsvaardigheden.

Verder vind je een duidelijke stap-voor-stapbeschrijving van de opdracht. De tijdsduur die kinderen aan het uitvoeren van de opdrachten besteden is wisselend, maar aan beide opdrachten kan meerdere dagdelen worden gewerkt.

In deze editie van Gifted@248 een drietal opdrachten die passen bij het thema ‘Feesten en vieringen’.

Uiteraard in dit nummer nog veel meer interessante artikelen en de column van Rineke Derksen.

X