Gerarda van der Veen
Gerarda is mede-oprichter van het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen www.lihsk.nl, dat sinds 2004 bestaat.
In Nederland heeft zij pionierswerk verricht door hooggevoeligheid bij kinderen op praktische wijze onder de aandacht te brengen bij ouders en leerkrachten. Zij schreef diverse brochures, een werkboek voor kinderen en is hoofdredacteur van het LiHSK-magazine HSK-XL. Zij is auteur van de boeken ‘Wegwijs in hooggevoeligheid’, ‘Gevoeligheid in de klas’, ‘HSP coachingskaarten’, ‘Het hoogstimulatieve kind’ en ‘Ouders doen ertoe’.